Download Insurance Handbooks
We created these handbooks to help you identify the key points when considering a health insurance policy. They cover a wide range of topics from 'Choosing the right plan', to 'Maternity' and 'Pre-existing' conditions. Please enter your Email address to gain access to our full library.
Download Now  Email Address

Algemene condities van de polisOp uw polis document kunt u vier belangrijke stukken van informatie terug vinden die u kunnen helpen om uw dekking beter te begrijpen.

Wie is gedekt?

De verzekering dekt de verzekeringnemer. Dit is de persoon wiens naam op de polis documenten staat. De verzekerde heeft de keuze van welke namen er in de polisvoorwaarden verschijnen.

Waar bent u gedekt?

Het gebied van de dekking zal vermeld worden in de polisvoorwaarden. Dit kan worden 'wereldwijd' of 'wereldwijd met uitzondering van de VS "of vermeld in uw polis document.

Wat wordt gedekt?

Uw dekking wordt geschetst in de Tabel van de Voordelen en zal, wachttijden (indien aanwezig), uitsluitingen, in-out-patiënt voordelen en eventuele andere aanvullende dekking op verzoek van de verzekeringnemer bevatten.

Wanneer begint de dekking?

De begindatum en de duur van het plan zal weergegeven worden in de polisvoorwaarden.