Download Insurance Handbooks
We created these handbooks to help you identify the key points when considering a health insurance policy. They cover a wide range of topics from 'Choosing the right plan', to 'Maternity' and 'Pre-existing' conditions. Please enter your Email address to gain access to our full library.
Download Now  Email Address

VorderingenMedische Verzekeringsbedrijven regelen vorderingen op drie verschillende manieren en deze zijn als volgt:

  1. Voor geplande hospitalisatie behandeling zal de verzekeraar meestal een 'behandelingsformulier' vereisen dat de verzekerde voor de behandeling zou moeten voltooien. Hierdoor kan de verzekeraar met het ziekenhuis contact opnemen en de betalingen die rechtstreeks aan het ziekenhuis moeten gebeuren bevestigen. In geval van nood bij ambulante behandeling worden bij de meerderheid van de verzekeraars de medische kosten rechtreeks geregeld met het ziekenhuis. In dit geval is het raadzaam dat de verzekerde zo spoedig mogelijk contact op neemt met de verzekeraar om schikking te regelen.
  2. In een aantal landen is het van gangbare praktijk voor verzekeringsmaatschappijen om rechtstreekse poliklinische netwerken op te richten, waarbij de verzekerde naar een polikliniek kan gaan en waarvan de rekening rechtstreeks met de verzekeraar geregeld zal worden, zonder dat de verzekerde de initiële prijs hoeft te betalen.
  3. De standaard procedure voor de ambulante behandeling moet de verzekerde persoon in eerste instantie de medische factuur betalen en vervolgens een aanvraagformulier en originele ontvangstbewijs aan de verzekeraar kenbaar maken. De verzekeringnemer zal dan vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij via de wijze van betaling die overeengekomen is.

Klachten met betrekking tot vorderingen

Er kunnen problemen ontstaan wanneer vorderingen ingediend worden. De meest voorkomende reden is door onvolledig papierwerk. Voltooiing van correcte administratie is de directe verantwoordelijkheid van de individu en zal zorgen voor een snelle vaststelling. Reeds bestaande aandoeningen kunnen ook problemen veroorzaken, omdat zij over het algemeen uitgesloten zijn. De klant moet ervoor zorgen dat de reeds bestaande aandoening aanvaard is en opgenomen is in de polis anders zal de vordering niet worden verrekend.